Notícies recents

12/07/2018

La ministra d'Hisenda ha avançat que el Govern aprovarà la reforma de l'Impost de Societats

La ministra d'Hisenda ha avançat que el Govern aprovarà "abans possible" el paquet de mesures fiscals que contempla de forma "imminent" la reforma de l'Impost de Societats, per a fixar un tipus mínim del 15%, a partir del que no es podran aplicar deduccions dirigides a "grans corporacions" i sense afectar a petites i mitjanes empreses. Ha aclarit que les propostes en matèria de fiscalitat "verda" no podran afectar ni als autònoms ni als professionals, pel que es tindrà que tractar "sense afectar a l'activitat econòmica de petites o grans empresaris".

10/07/2018

El TS determina la sentència del Constitucional sobre la plusvàlua.

Es considera que, la STC 59/2017, es pot liquidar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) en els casos en els que no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La Sala Tercera ha desestimat el recurs de casació interposat contra una Sentència dictada per la Sala del Contenciòs Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Aragó al estimar que aquest va interpretar de manera correcta l'ordenament jurídic al considerar que la STC 59/2017, del 11 de maig, permet no accedir a la rectificació de les autoliquidacions del IIVTNU i, per tant, a la devolució dels ingressos efectuats per aquell concepte, en aquells casos on no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, supostos en els que els articles 107.1 i 107.2 a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) resulten constitucionals i, els ingressos debuts.

05/07/2018

El Tribunal Suprem ha reconegut un despreniment de retina com accident laboral

El Tribunal Suprem ha reconegut un despreniment de retina com accident laboral a una treballadora que desenvolupa la seva feina davant de l'ordinador durant la seva jornada. El Suprem ha decidit accident laboral per que la lesió va aparèixer sobtadament en lloc i temps de treball. El Tribunal estima el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat per la treballadora que va sentir molèsties als ulls i alteracions visuals quan realitzava les seves funcions davant de l'ordinador a la oficina. Després de ser operada de despreniment de retina, l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) va declarar que la seva incapacitat temporal era de malaltia comú.

03/07/2018

La ministra de Treball ha remarcat que la cotització dels autònoms s'ha de modular als ingressos

La ministra de Treball ha remarcat que la cotització dels autònoms s'ha de modular als ingressos que obtenen perquè "no és raonable que un autònom tingui uns ingressos de 150 euros i la seva quota a pagar sigui de 300 euros", i ha assenyalat que s'intensificarà l'acció de la Inspecció contra la figura dels falsos autònoms. Ha notificat varis dels fronts oberts que té l'Executiu en matèria d'autònoms, com són la prestació per tancament d'activitat, la igualtat de gènere -el 35% són dones- i el creixement de afiliació, així com disminuir les càrregues administratives.

28/06/2018

La modificació de la Llei d'Enjutjament Civil farà possible que els propietaris recuperen els seus immobles.

La nova Llei 5/2018, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges, introdueix en la Llei d' Enjutjament Civil un mecanisme innovador per a la recuperació dels immobles ocupats de manera il·legal. Al voltant de 90.000 habitatges es troben ocupats a Espanya segons dades del sector.

26/06/2018

La campanya de rebaixes d'estiu generarà 179.875 contractes

La campanya de rebaixes d'aquest estiu generarà 179.875 contractes, un 9% més que al mateix període de 2017, segons les previsions realitzades per la companyia de recursos humans Adecco. Les comunitats autònomes que més empleats crearan seran Catalunya, amb 35.210 nous contractes; Madrid (23.750 contractes); Andalusia (21.340 contractes), Múrcia (19.850 contractes) i Comunitat Valenciana (18.750). Aquestes cinc regions efectuaran en aquesta campanya dos de cada tres contractes previstos. El sector de distribució i retail i el comerç seran els que més contractes realitzin en les pròximes setmanes, amb increments de vora el 30% respecte a altres mesos de l'any.

21/06/2018

La reducció de jornada no pot portar una rebaixa dels dies de vacances

La reducció de jornada no pot portar una rebaixa dels dies de vacances del treballador que s'està acollint a aquest horari. Concretament, el jutjat de social número 1 de Móstoles ha estimat una demanda d'una treballadora de l'Ajuntament de Fuenlabrada a la que es van reduir dos dies de vacances l'any passat per disposar de reducció de jornada. "Una reducció de jornada podrà tenir incidència en la retribució econòmica de les vacances, però no els dies que han de ser lliures", recull la decisió judicial per a subratllar que la postura adoptada per l'Ajuntament "és del tot inassolible" per aquest jutjat.

19/06/2018

El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre el mètode de comprovació del valor real dels immobles

Ha establert com doctrina que el mètode de comprovació del valor real dels immobles, als efectes del càlcul de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, que possibilita la Llei General Tributària, consistent en multiplicar el valor cadastral per un coeficient, no és adequat, tret que es complementi amb una comprovació directa per part de l’Administració de l’immoble concret sotmès a valoració. El tribunal ha fixat aquesta doctrina en quatre sentències dictades en els últims dies, on ha examinat els recursos de la Junta de Castella-La Manxa que pretenia pujar el valor declarat per quatre contribuents per a liquidar l’impost dels habitatges que van adquirir a l’any 2012.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.